Puheterapiaa ja Psykoterapiaa

Päivi Bogdanoff

Puheterapeutti, FM 2005
Psykoterapeutti (kognitiivinen) 2017

Puheterapia: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan sopimuksella
Psykoterapia: Kuntoutuspsykoterapia

Yhteystiedot:

Vastaanotto:
Tykistökatu 3 A5
90130 Oulu

Puhelin: 044-2871072
Sähköposti: paivi.bogdanoff(at)puheterapia.fi

Työkokemus ja Asiakkaat

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2006 Oys:ssa sekä yksityisenä puheterapeuttina. Asiakkaina pääsääntöisesti lapset ja nuoret.
* Erityisosaamisalueet: kielen- ja puheenhäiriöiden lisäksi mutismi, syömishäiriöt ja autismikirjo.
* Puheterapia voidaan toteuttaa koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä sekä vastaanotolla. Terapiakielenä Suomi.
* Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot: tukiviittomat ja kuvat.

Olen toiminut lisäksi kognitiivisena psykoterapeuttina vuodesta 2017. Asiakkaina nuoret ja aikuiset.
* Erityisosaamisalueet: mm. ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireinen häiriö.

Olen kiinnostunut koira-avusteisesta terapiatyöstä.
Olen suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö (10 op) opintokokonaisuuden.
Kotona on kasvamassa mahdollinen terapiakoira Alma (Rotu: Barbet). Alman läsnäolosta terapiassa sovitaan erikseen.

Linkit:

Puheterapeuttiliiton sivut

Tietoa Kelan terapioista

Tietoa Kelan tarjoamasta kuntoutuspsykoterapian tuesta

Terapiatilanne:

Tällä hetkellä ei ole vapaita terapiapaikkoja. Vapautuvia paikkoja voi kysellä sähköpostilla.